Trening personalny

Aby treningi były bezpieczne i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, jeszcze przed ich rozpoczęciem niezwykle ważna jest weryfikacja aktualnego stanu zdrowia podopiecznego. Profesjonalny trener personalny nie poprzestanie na wywiadzie medycznym, ale poprosi go również o przeprowadzenie najważniejszych badań i wspólnie z nim obierze cele treningowe.

 

Pierwszy trening personalny. Jak przygotowac się do treningu?

 

Elementem, który pozwoli odpowiednio dobrać trening do potrzeb danej osoby oraz stanu jej zdrowia jest wywiad przeprowadzany przed pierwszym treningiem. Trener zechce wykluczyć przeciwwskazania do wykonywania konkretnych rodzajów ćwiczeń, dlatego z pewnością niezbędna będzie dla niego informacja o ewentualnych bólach lub problemach zdrowotnych. Będzie chciał również poznać zwyczaje podopiecznego, dlatego istotna będzie dla niego wiedza o dotychczasowym poziomie aktywności, ilości spożywanych posiłków, ilości snu oraz rytmie dobowym klienta. Jest to tak zwany wywiad medyczny i jest on niezbędny, aby trener mógł odpowiednio przygotować się do pracy. Przed rozpoczęciem treningów personalnych konieczne jest również wykonaniebadań profilaktycznych. W ich skład wchodzi badanie krwi, moczu, witaminy D oraz minerałów w organizmie. Istotne może być również wykonanie RTG płuc oraz EKG. Badania te wykonuje się w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań i poważnych schorzeń, uniemożliwiających treningi. Przeprowadzone badania są gwarancją tego, że trening przyniesie wyłącznie korzyści. Przed pierwszym treningiem trener personalny przeprowadzi również test siłowy, pomiary oraz wraz z podopiecznym ustali cele treningowe.